14 Jul Hello World!

10 PRINT "HELLO WORLD!"
20 GOTO 10